MakerMela
Somaiya Institute
Mumbai       Maharashtra
17 January 2019 - 19 January 2019
Oculus
Sardar Patel Institute Of Technology
Mumbai      
18 January 2019 - 20 January 2019
Makers Gonna Make
VIT University
Chennai       Tamil Nadu
18 January 2019 - 19 January 2019
Pragyan Hackathon 2019
NIT Trichy
Chennai       Tamil Nadu
19 January 2019 - 20 January 2019
ITrix 19
College of Engineering, Guindy
Chennai      
25 January 2019 - 26 January 2019
HackYagya
Appin Technology Lab
Indore       Madhya Pradesh
25 January 2019 - 27 January 2019
HACK36
MNNIT Allahabad
Prayagraj       Uttar Pradesh
25 January 2019 - 27 January 2019
Intecho'19
Madras Institute Of Technology
Chennai       Tamil Nadu
25 January 2019 - 26 January 2019
Anwesha
IIT Patna
Bihta       Bihar
01 February 2019 - 03 February 2019
Infotsav '19
ABV IIITM
Gwalior       Madhya Pradesh
08 February 2019 - 09 February 2019
Infotsav '19
ABV IIITM
Gwalior       Madhya Pradesh
08 February 2019 - 09 February 2019
NOESIS 5.0
MANIT Bhopal
Bhopal       Madhya Pradesh
09 February 2019 - 10 February 2019
Ignus'19
IIT Rajasthan
Jodhpur       Rajasthan
14 February 2019 - 17 February 2019
Tryst 2019 _ IIT Delhi
IIT Delhi
New Delhi       Delhi
01 March 2019 - 04 March 2019
ABHIKALPAN'19
IIITDM
Jabalpur       Madhya Pradesh
02 March 2019 - 04 March 2019
Innoviz
Northern India Engineering College
New Delhi       Delhi
29 March 2019 - 31 March 2019
SANDHAAN'19
B.I.T. SINDRI, DHANBAD
Dhanbad       Jharkhand
10 April 2019 - 12 April 2019

Events by Departments